Ιερός Λόχος 2012

Ιερός Λόχος 2012
ΠΑΤΡΙΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. ΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΑ ΘΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ. Ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ 2012 ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΙΣ ΕΥΘYΝΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ,ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ. ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔOΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ. Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΕΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ.

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

H Oil One προσφεύγει στο ΣτΕ για να ρίχνει υγρά απόβλητα στη θάλασσα!

 


Δώσε θάρρος στον καπιταλιστή να σου κάνει την θάλασσα χωματερή! Τι άλλο μπορεί να σκεφτεί ο καθένας μας, όταν διαβάζουμε στο ΤΟ ΒΗΜΑ ότι η Oil One συμφερόντων Μελισσανίδη επιμένει  στο αίτημά της να μπορεί να ρίξει επεξεργασμένα πετρελαιοειδή απόβλητα στη θάλασσα, παρά την ακύρωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος της αρχικής αδειοδότησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ύστερα από προσφυγή του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας!
Πιο συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει:

"Όπως είχε αποκαλύψει το in.gr η εταιρεία Oil One είχε ζητήσει να της δοθεί άδεια σε έκτακτες περιστάσεις να μπορεί να παροχετεύει επεξεργασμένα πετρελαιοειδή απόβλητα στη θάλασσα μέσω αγωγού. Και αυτό παρότι η εταιρεία μέχρι τότε είχε την υποχρέωση να τα παροχετεύει στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ για να περάσουν και από την Ψυτάλλεια αλλά και παρότι όλη η προσπάθεια που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες για να βελτιωθούν τα πράγματα στον Σαρωνικό στηρίχτηκε κατεξοχήν στην προσπάθεια να σταματήσουν να ρίχνονται απόβλητα στη θάλασσα.

Όταν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απάντησε θετικά στο αίτημα της Oil One, ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνα αντέδρασε άμεσα και προσέφυγε, ως είχε δικαίωμα, στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος. Αυτό εξέτασε την προσφυγή και στις 26 Οκτωβρίου 2020 εξέδωσε απόφαση με την ακύρωνε την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γιατί ακυρώθηκε η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η προσφυγή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας τεκμηρίωνε αναλυτικά γιατί έπρεπε να ακυρωθεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Υποστήριζε ότι η απόφαση ερχόταν σε σύγκρουση με την εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αποτελεί και εναρμόνιση με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο. Αντί να βελτιώνει τα πράγματα, τα κάνει χειρότερα εφόσον περιέχει σοβαρούς κινδύνους για υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Από την άλλη, γιατί καθώς αποτελεί ουσιώδη μεταβολή, θα έπρεπε να κατατεθεί νέα ΜΠΕ και όχι τροποποίηση. Επιπλέον, το Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ, όπως και η ΚΥΑ που ρυθμίζει τα σχετικά με πετρελαιοειδή απόβλητα σε λιμενικές εγκαταστάσεις, πουθενά δεν αναφέρουν δυνατότητα απόρριψης αποβλήτων απευθείας στη θάλασσα. Ως προς το επιχείρημα για το τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος και δυσλειτουργίας του δικτύου της ΕΥΔΑΠ, η προσφυγή επιμένει ότι αυτό που χρειάζεται είναι η μέριμνα για την ύπαρξη και άλλης εγκατάστασης ή προσωρινής αποθήκευσης.

Τα βασικά επιχειρήματα έγιναν δεκτά. Έτσι η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα ότι:

«Επειδή η παραπάνω τροποποίηση δύναται να επιφέρει ουσιώδη μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αδειοδοτούμενου έργου στο περιβάλλον, δεδομένου ότι δι’ αυτής προβλέπεται η δυνατότητα για διάθεση υγρών αποβλήτων, πέραν της αξιοποίησης του δικτύου της ΕΥΔΑΠ που προέβλεπε η τροποποιηθείσα ΑΕΠΟ, διά της απόρριψής τους απ’ ευθείας στη θάλασσα (Σαρωνικό κόλπο) χωρίς να τίθεται στην προσβαλλομένη απόφαση ανώτατο, κατ’ όγκο ή κατά βάρος, όριο των υγρών αποβλήτων που μπορούν να διατεθούν κατά τον τρόπο αυτό. Τούτο, επειδή δεν προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια επέλευσης της έκτακτης περίπτωσης που θα δικαιολογεί την απ’ ευθείας απόρριψη υγρών αποβλήτων στη θάλασσα και δεν είναι εφικτός ούτε κατά προσέγγιση ο προσδιορισμός της συχνότητας και της έκτασης της περίπτωσης αυτής και, συνακόλουθα, του όγκου και του βάρους αυτών των υγρών αποβλήτων που θα διατεθούν κατ’ εφαρμογή της προσβαλλομένης τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων, ώστε ναεκτιμηθεί η επίπτωση αυτών, μεμονωμένα και σωρευτικά, στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Επειδή, για το λόγο αυτό, εφαρμοστέα τυγχάνει η διαδικασία που προβλεπόταν στη διάταξη της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011, όπως η διάταξη ίσχυε πριν την αντικατάστασή της από την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4685/2020, δηλαδή η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και, στη συνέχεια, η διαδικασία του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 για την έγκριση αυτής με τη λήψη γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς και αρχές και τη δημόσια διαβούλευση που προβλέπεται στη διάταξη αυτή. Εξ άλλου, η ίδια διαδικασία είναι εφαρμοστέα και υπό την εκδοχή ότι η αιτούμενη αδειοδότηση διέπεται από τις διατάξεις της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 2

του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 μετά την ως άνω αντικατάστασή του, ενώ προβλέπεται και στην παρ. 4 του άρθρου 7 της εφαρμοστικής αυτών απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμόν 167563/ ΕΥΠΕ/ 2013.

Επειδή η εφαρμοστέα διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 4014/2011, τα οποία περιλαμβάνουν τη συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων που υποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο κοινό, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Επειδή πρέπει, κατά παραδοχή των τρίτου και τέταρτου λόγου ακυρώσεως, να ακυρωθεί η προσβαλλομένη απόφαση, προκειμένου να ακολουθηθεί η τηρητέα διαδικασία για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι τροποποιήσεις των περιβαλλοντικών όρων επιφέρουν ουσιώδη μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, και να ληφθούν οι προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων κ.λπ.) καθώς και οι απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης

Για τους λόγους αυτούς:

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ την από 26.8.2020 προσφυγή του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 59425/ 3158/ Φ12/ 28.7.2020 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΝΑΠΕΜΠΟΥΜΕ την υπόθεση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να πράξει σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.» 

Ο Oil One επιμένει
Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία επιμένει να μην αποδέχεται ότι υπήρχε πρόβλημα και με το αίτημά της και με την αρχική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Δεν δέχεται καν ότι θα έπρεπε να ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία, να είχαν παρασχεθεί όλα τα αναγκαία στοιχεία και να υπήρχαν όλες οι αναγκαίες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων.

Αντίθετα, προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ακύρωσε την προηγούμενη αδειοδότηση. Ουσιαστικά ζητά να της δοθεί η δυνατότητα να ρίχνει επεξεργασμένα απόβλητα απευθείας στη θάλασσα.

Η αντίδραση του Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου

Στην προσφυγή της Oil One στο Συμβούλιο της Επικρατείας αντέδρασε με δήλωσή του ο δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου:

«ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η Oil One με αίτηση της στο ΣτΕ ζητά την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος που δεν της έδινε τη δυνατότητα να ρίχνει τα λύματα από την επεξεργασία πετρελαιοειδών κατευθείαν στη θάλασσα.

Η Oil One επιμένει να ζητά όχι μόνο να δηλητηριάζει τον αέρα που αναπνέουμε με καρκινογόνο βενζόλιο αλλά να μολύνει και τα νερά που μας περιτριγυρίζουν.

Το ΣτΕ οφείλει να βάλει φρένο στις επιδιώξεις της εταιρίας.

Ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος πρέπει να σεβαστεί και να στηρίξει την απόφαση του προκατόχου του.

Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να στηρίξουν τη νομοθετική πρωτοβουλία του Δήμου για την άμεση μετεγκατάσταση των βιομηχανιών μέσα από τον οικιστικό ιστό.»

Το αίτημα για απομάκρυνση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων
Υπενθυμίζουμε ότι μετά από επανειλημμένα περιστατικά δυσοσμίας στην περιοχή αλλά και έρευνες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, του Αστεροσκοπείου αλλά και του ΑΠΘ που έδειξαν ότι πηγή της δυσοσμίας, αλλά και καρκινογόνων ρύπων όπως το βενζόλιο, είναι οι εγκαταστάσεις της Oil One, ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας ζητά να υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση για την απομάκρυνση της Oil One και όλων των ρυπογόνων βιομηχανιών από την περιοχή της Δραπετσώνας. Το αίτημα αυτό, που έχει την υποστήριξη των τοπικών βουλευτών, έχει υιοθετηθεί και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής."

Εμείς ως Green Nationalist θεωρούμε απαράδεκτο να καταστρέφεται η Πατρίδα μας, πόσο μάλλον όταν αυτό γίνεται για συμφέροντα οποιασδήποτε εταιρίας.
Είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας όταν όμως και αυτή σέβεται  τα εθνικά συμφέροντα της Πατρίδας και του Λαού μας!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια. Υβριστικά, ανθελληνικά και σχόλια με greeklish, θα διαγράφονται.